Međunarodna organizacija Superbrands u posljednjih 20 godina identificira i imenuje iznimne brendove na lokalnoj razini.

Pojedini brend može biti uvršten na listu kandidata za dobivanje ovog prestižnog statusa samo ako zadovoljava kriterije Superbrands organizacije.

  • Nezavisna agencija za istraživanje tržišta priprema listu svih brendova prema udjelu u oglašavanju, te svjesnosti potrošača.
  • Nezavisno vijeće Superbrands Hrvatska glasa za dvogodišnji izbor Superbrandova na lokalnoj razini.
  • Brendovi s najvećim brojem glasova bivaju nagrađeni sa Superbrands statusom
  • Pogodnosti Superbrands članstva brendovi ostvaruju jedino po principu “only by invitation”
  • U projektu Superbrands sudjeluju samo brendovi koji kapitaliziraju svoj Superbrands status.
  • Dobitnici Superbrands statusa objavljeni su u “brending bibliji” po završetku projekta.