Superbrands logo
Superbrands logoCopyright © 2021 Superbrands

Copyright © 2021 Superbrands

Kada se mladi bračni parovi odlučuju na kupovinu svoje prve nekretnine

Prelazak preko praga zajedničkog života sa voljenom osobom predstavlja jedan od najvažnijih životnih koraka svakog pojedinca, rame uz rame sa prelaskom preko praga zajedničkog doma. Iako po prirodi stvari ova dva prelomna događaja u životu slede jedan za drugim, u praksi to nije uvek slučaj i mladi parovi se neretko odlučuju na brak bez konretnog rešenja stambenog pitanja na vidiku. U narednim redovima ćemo se baviti ovim pitanjem i njegovim eventualnim rešenjima, kao i načinom na koji se ponuda tržišta nekretnina uklapa sa potrebama mladih bračnih parova današnjice.

Uticaj finansija i stanja na tržištu na odluku o kupovini nekretnine

Prvi i osnovni faktor koji može uticati na odlaganje odluke o kupovini nekretnine jesu ograničene finansijske mogućnosti, odnosno nesigurna primanja, rad u industrijama koje karakteriše promenljivost, kao i honorarni rad koji je sve češće opredeljenje mladih. Iako moderne tehnologije ukidaju prostorne granice za zaposlenje, neretko su angažmani (koji donose relativno visoka primanja mladima) nestabilni. Bez osećaja finansijske sigurnosti, mladi parovi se ne usuđuju da načine investiciju koja je toliko velika i obavezujuća kao što je kupovina nekretnine. Iako mnoge banke nude veoma povoljne stambene kredite, uporan rast vrednosti nekretnina navodi mnoge da oklevaju pred ovom odlukom. Ono što u ovom kontekstu, međutim, ide u prilog kupovini nekretnine jesu visoke cene najma, koje se u velikom broju slučajeva gotovo izjednačuju sa visinom rate za kredit.

Promenljivost prioriteta kao faktor (ne)stabilnosti

Još jedna stavka koja je u vezi sa pitanjem stabilnosti i koja ima značajan uticaj na odluku o kupovini nekretnine jeste pitanje prioriteta prilikom odabira nekretnine. Ukoliko jedan od partnera nema rešeno pitanje zaposlenja, traži posao ili planira da ga promeni, njegovi prioriteti u smislu lokacije i tipa prostora koji odgovara specifičnom stilu života su podložni promenama. Tek nakon što oba partnera ustanove svoje stabilne rutine i obaveze, možemo govoriti o konkretnoj listi prioriteta za odabir nekretnine. Mnoge će upravo ambicije u domenu karijere vezati za neki od većih gradova, kao i prioritizacija društvenog života i aktivnosti u ovom kontekstu. Ovi prioriteti su, međutim, skloni promenama, te će sa planiranjem porodice mladi početi da razmišljaju u smeru sobnosti i veličine prostora, birati skrajnutije delove gradova, prigradska naselja i tome slično. Na odluku u vezi sa kupovinom kuće ili stana će mladi parovi, dakle, pretežno biti spremni nakon što ostvare svoje poslovne ambicije u smislu stabilnog zaposlenja i načine temeljniji plan za budućnost.

Promenljivost prioriteta kao faktor (ne)stabilnosti
Promenljivost prioriteta kao faktor (ne)stabilnosti

Photo by Living Together on StockSnap

Plan za budućnost kao prvi konkretan korak ka kupovini

U vezi sa prethodno rečenim, mladi parovi će za kupovinu prve nekretnine biti zaista spremni tek kada načine jasan plan za budućnost, koji se odnosi pre svega na eventualno planiranje porodice, zatim angažman u kontekstu karijere, kao i organizaciju svakodnevnog života. Ovo je dakle logičan korak nakon što se ustanovi jasna lista prioriteta, ali i prodiskutuje u vezi sa kompromisima na koje moraju biti spremna oba partnera u određenoj meri. Ukoliko partneri imaju želju da obrazuju veliku porodicu, oni će se fokusirati na pretragu nepokretnosti veće kvadrature i sobnosti, dok će oni koji su obavezama vezani za konkretnu lokaciju pokušati da se uklope u svoj budžet tražeći odgovarajuću nekretninu na njoj.

Opremanje i renoviranje: Uticaj dodatnih troškova na odluku

Još jedna značajna stavka koja utiče na momenat odluke u vezi sa kupovinom prve nekretnine, a takođe je u vezi sa finansijskim mogućnostima, jeste pitanje dodatnih ulaganja nakon kupovine. U zavisnosti od toga da li je u pitanju novogradnja ili nekretnina koja je već imala stanare u prošlosti, dodatne investicije koje čekaju nove vlasnike jesu opremanje i eventualno renoviranje. U okviru plana za budućnost koji se pre svega svodi na planiranje porodice i stila zajedničnog života, potrebno je uključiti i finansijski plan, pomoću kojeg će partneri moći da zaključe da li im je isplativija novogradnja ili stara gradnja, gradski ili seoski život, manji ili veći prostor i koliko dodatnih ulaganja svaka od ovih solucija u proseku zahteva.

Mladi bračni parovi se danas susreću sa brojnim izazovima prilikom odluke o kupovini zajedničke nekretnine. Tržište nekretnina poslednjih godina doživljava nagle skokove i procvat koji znači pre svega povećanje vrednosti kvadrata, koje mahom nije srazmerno prosečnim finansijskim mogućnostima. S druge strane, potražnja je ipak izuzetno visoka i čini se da su sve oči uprte u ovo tržište, očekujući naredne iskorake, još inovativnih ponuda i buduće odgovore na povišeno interesovanje. Možemo zaključiti da je najčešća kočnica mladih parova na putu ka zajedničkom domu materijalna nesigurnost, ali je kretanje tržšta nekretnina ka visinama toliko munjevito da se čini da oni ipak danas daleko smelije i odlučnije ulaze u ove vode no što je to bio slučaj nekoliko godina ranije.

Povezani članci

Related