Poznato je kako Google najveći prihod ostvaruje od Google Adwords-a. U početku nastanka Google...